CÂN TREO MINI 5KG

  • SPK164
  • Dùng cân nông sản và sử dụng hàng ngày
60,000
  • Dùng cân nông sản và sử dụng hàng ngày
  • Khuyến cao không dùng trong thương mại