Hiển thị

CỔNG HOA ĐÔI

1,503,000 ₫

Cổng 1: Rộng 210*Cao 210*Sâu 31cm

Cổng 2: Rộng 240*Cao 240*Sâu 31cm

Sản phẩm : Daim - Japan

- 3%

CỔNG R240* CAO 225* SÂU 31CM- ĐEN

809,000 ₫

834,000 ₫

  • - Kích thước rộng 240*cao225*sâu 31cm , đen
    - Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
    - Sản phẩm: Daim - Japan
- 3%

CỔNG R240* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

809,000 ₫

834,000 ₫

- Kích thước rộng 240*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R210* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

761,000 ₫

785,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao225*sâu 31cm , TRẮNG 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R180* CAO 225* SÂU 31CM - TRẮNG

713,000 ₫

738,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 4%

CỔNG R150* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

665,000 ₫

690,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R120* CAO 225* SÂU 31CM - ĐEN

617,000 ₫

637,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao225*sâu 31cm, đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R210* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

722,000 ₫

742,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao 210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R210* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

684,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao 210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R180* CAO 210* SÂU 31CM -ĐEN

674,000 ₫

694,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R150* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

626,000 ₫

646,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 3%

CỔNG R120* CAO 210* SÂU 31CM- ĐEN

578,000 ₫

598,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan