Hiển thị

CỔNG R90* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

504,000 ₫

- Kích thước rộng 90*cao210*sâu 31cm - TRẮNG

- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...

- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 210* SÂU 31CM- ĐEN

549,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 210* SÂU 31CM- TRẮNG

549,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

594,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

594,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao210*sâu 31cm , trắng 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R180* CAO 210* SÂU 31CM -ĐEN

639,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R180* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

639,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R210* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

684,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao 210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R210* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

684,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao 210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 225* SÂU 31CM - ĐEN

588,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao225*sâu 31cm, đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 225* SÂU 31CM TRẮNG

588,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao225*sâu 31cm , trắng 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

633,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan