Hiển thị

CỔNG HOA ĐÔI

1,503,000 ₫

Cổng 1: Rộng 210*Cao 210*Sâu 31cm

Cổng 2: Rộng 240*Cao 240*Sâu 31cm

Sản phẩm : Daim - Japan

CỔNG R240* CAO 225* SÂU 31CM- ĐEN

768,000 ₫

  • - Kích thước rộng 240*cao225*sâu 31cm , đen
    - Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
    - Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R240* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

768,000 ₫

- Kích thước rộng 240*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R210* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

723,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao225*sâu 31cm , TRẮNG 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R180* CAO 225* SÂU 31CM - TRẮNG

678,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 225* SÂU 31CM- TRẮNG

633,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao225*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 225* SÂU 31CM - ĐEN

588,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao225*sâu 31cm, đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R210* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

684,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao 210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R210* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

684,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao 210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R180* CAO 210* SÂU 31CM -ĐEN

639,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

594,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 210* SÂU 31CM- ĐEN

549,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao210*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan