Hiển thị

CỔNG R90* CAO 210* SÂU 31CM - ĐEN

504,000 ₫

- Kích thước rộng 90*cao210*sâu 31cm - TRẮNG

- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...

- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG HOA 4 CHÂN

1,540,000 ₫

  • Kích thước : Cao 2.0m * Rộng 1.5m
  • Chuyên dùng trồng cây leo như hoa hồng, hoa leo 

BỘ NỐI CAO - RỘNG CỔNG HOA - ĐEN

45,000 ₫

  • Chuyên dùng tăng cao hoặc rộng cổng hoa

BỘ NỐI CAO - RỘNG CỔNG HOA - TRẮNG

45,000 ₫

  • Chuyên dùng tăng cao hoặc rộng cổng hoa

CỔNG R210* CAO 225* SÂU 31CM- ĐEN

723,000 ₫

- Kích thước rộng 210*cao225*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R180* CAO 225* SÂU 31CM - ĐEN

678,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao225*sâu 31cm , đen
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 225* SÂU 31CM- ĐEN

633,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao225*sâu 31cm , đen 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 225* SÂU 31CM TRẮNG

588,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao225*sâu 31cm , trắng 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R180* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

639,000 ₫

- Kích thước rộng 180*cao210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R150* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

594,000 ₫

- Kích thước rộng 150*cao210*sâu 31cm , trắng 
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R120* CAO 210* SÂU 31CM- TRẮNG

549,000 ₫

- Kích thước rộng 120*cao210*sâu 31cm , trắng
- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...
- Sản phẩm: Daim - Japan

CỔNG R90* CAO 210* SÂU 31CM - TRẮNG

504,000 ₫

- Kích thước rộng 90*cao210*sâu 31cm - TRẮNG

- Khung là ống lõi thép bọc nhựa phi 20 , dùng trồng các loại cây leo như hoa hồng, hoa giấy, lan hoàng dương ...

- Sản phẩm: Daim - Japan