GIÁ ĐỠ TRÁI ĐƯỜNG KÍNH 20CM - SET 3 CÁI

  • SPK259-1
  • Chuyên dùng đỡ trái : dưa bở, dưa hấu ...dưới đất hoặc trên giàn 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
60,000
  • Chuyên dùng đỡ trái : dưa bở, dưa hấu ...dưới đất hoặc trên giàn 
  • Sản phẩm: Daim-Japan