HẠT GIỐNG CÀ CHUA TRỒNG CHẬU 0.1G

  • HG0075

- Sinh trưởng tốt dễ trồng, có thể trồng quanh năm
- Cây lùn cao khoảng 30-35cm thích hợp trồng chậu
- Trái tròn, nhỏ, mọc thành từng chùm
- Thu hoạch: 50-55 ngày sau khi thu

20,000

- Sinh trưởng tốt dễ trồng, có thể trồng quanh năm
- Cây lùn cao khoảng 30-35cm thích hợp trồng chậu
- Trái tròn, nhỏ, mọc thành từng chùm
- Thu hoạch: 50-55 ngày sau khi thu