Hiển thị
- 12%

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ ĂN NON PHÚ NÔNG

15,000 ₫

17,000 ₫

 • Sinh trưởng mạnh lá nhỏ, chống chịu virut khá
 • Trái xanh có đốm trắng tròn, cuốn dài ăn ngon, đường kính trái 5-6cm, trái nặng 400-500gr
 • Trồng quanh năm, cây phát triển tốt
 • Quy cách 10 hạt
- 13%

HẠT GIỐNG BẦU TRÒN THÁI LAN

35,000 ₫

40,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm kháng bệnh tốt
 • Thu hoạch sau 45 ngày trồng
 • Quy cách : 8 hạt
- 10%

HẠT GIỐNG BÍ NGÔ MẬT HAI MŨI TÊN - THÁI LAN

45,000 ₫

50,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm kháng bệnh tốt
 • Thu hoạch sau 80 ngày trồng
 • Quy cách : 10 HẠT
- 22%

HẠT GIỐNG BÍ SỌC BAO BẠC - USA

35,000 ₫

45,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm kháng bệnh tốt
 • Thu hoạch sau 80 ngày trồng
 • Quy cách : 10 hạt
- 22%

HẠT GIỐNG BÍ ĐỎ BUTTERCUP - USA

35,000 ₫

45,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm kháng bệnh tốt
 • Thu hoạch sau 70 ngày trồng
 • Quy cách : 10 hạt

HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN ( LẶC LÈ) - CHIA TAI THÁI LAN

35,000 ₫

 • Cây sinh trưởng mạnh, leo giàn
 • Thu hoạch sau 40 ngày trồng
 • Quy cách: 2 gr

HẠT GIỐNG KHỔ QUA TRÁI DÀI WHALE BRAND- THÁI

35,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm, kháng bệnh cao, tỷ lệ nẩy mầm tốt
 • Quy cách: 3gr

HẠT GIỐNG KHỔ QUA RỪNG CHIATAI - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm, kháng bệnh cao, tỷ lệ nẩy mầm tốt
 • Quy cách: 10 hạt

HẠT GIỐNG BÍ ĐAO TRÒN GOLDEN - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Đặc tính giống:Giống ngắn ngày, sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, sai trái, trái dạng tròn dài, da xanh có bông,khả năng phân nhánh mạnh nên năng suất cao
 • Thời vụ trồng:quanh năm
 • Quy cách: 3gr

HẠT GIỐNG MƯỚP HƯƠNG TRÁI DÀI - KNOWN YOU THÁI

35,000 ₫

 • Cây leo giàn và phát triển mạnh mẽ, sai trái 
 • Quy cách: 3 hạt

HẠT GIỐNG MƯỚP HƯƠNG NGẮN CHIA TAI - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Cây leo giàn và phát triển mạnh mẽ, sai trái 
 • Quy cách: 15 hạt

HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN ( LẶC LÈ) - KNOWN YOU

55,000 ₫

 • Cây sinh trưởng mạnh, leo giàn
 • Thu hoạch sau 40 ngày trồng
 • Quy cách: 6 hạt