Hiển thị
- 11%

HẠT GIỐNG DƯA LÊ TIGER - ĐÀI LOAN

40,000 ₫

45,000 ₫

  • Dưa lê tiger, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
  • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
  • Quy cách: 20 hạt / gói
- 22%

HẠT GIỐNG DƯA HẤU TRÁI TO - USA

35,000 ₫

45,000 ₫

  • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
  • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
  • Quy cách: 10 hạt / gói

HẠT GIỐNG DƯA LEO BAEKJIM - HÀN QUỐC

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 5 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO CHANH- USA

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 20 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO HẠT LÉP KNOWN YOU

55,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 20 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 327 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 306 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO F1 TRÁI DÀI ĐEN HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO F1 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 40 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 25 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA HẠT LÉP KNOWN YOU - THÁI

35,000 ₫

  • Cây trồng quanh năm, thích hợp khí hậu nhiều nắng
  • Quy cách 10 hạt

HẠT GIỐNG DƯA AROMATIC CHIATAI- THÁI

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 15 hạt