Hiển thị

HẠT GIỐNG DƯA GANG- BỞ DÀI

15,000 ₫

  • Trồng quanh năm, chịu được thời tiết nắng nóng 
  • Quy cách: 1g

HẠT GIỐNG DƯA LÊ HÀN QUỐC

15,000 ₫

- Thích hợp trồng quanh năm
- Quy cách: 0.2G

HẠT GiỐNG DƯA LEO CAO SẢN

15,000 ₫

- Thích hợp trồng quanh năm
- Quy cách: 15 hạt

HẠT GIỐNG DƯA LEO BABY

15,000 ₫

- Thích hợp trồng quanh năm
- Quy cách: 20 hạt

HẠT GIỐNG DƯA CHÙM TỰ THỤ PHẤN

60,000 ₫

- Thích hợp trồng quanh năm
- Quy cách: 10 hạt

HẠT GIỐNG DƯA CHUỘT NẾP SIÊU QUẢ THÁI LAN

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.

HẠT GIỐNG DƯA LEO SỌC - THÁI

35,000 ₫

Trồng quanh năm, thích hơp thời tiết nắng cả ngày
 

HẠT GIỐNG DƯA LEO NHẬT- PHÚ NÔNG

20,000 ₫

Trồng quanh năm, thích hơp thời tiết nắng cả ngày
Quy cách: gói 0.5g

HẠT GIỐNG DƯA F1- PHÚ NÔNG

15,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 1 gram

HẠT GIỐNG DƯA BỞ SỌC DÀI - THÁI

35,000 ₫

  • Dưa bở sọc dài , trồng được quanh năm, chịu được thời tiết nắng cả ngày 
  • Quy cách: 1g

HẠT GIỐNG DƯA LEO TRÁI DÀI - THÁI LAN

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 1 gram

HẠT GIỐNG DƯA LEO QUẢ DÀI - THÁI LAN

35,000 ₫

  • Thích hợp trồng quanh năm, dưa leo thích hợp thời tiết nắng cả ngày
  • Quy cách: 5g