Hiển thị

HẠT GIỐNG DƯA LEO CHANH- USA

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 20 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 327 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 306 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO F1 TRÁI DÀI ĐEN HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO F1 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 40 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 25 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA HẠT LÉP KNOWN YOU - THÁI

35,000 ₫

 • Cây trồng quanh năm, thích hợp khí hậu nhiều nắng
 • Quy cách 10 hạt

HẠT GIỐNG DƯA AROMATIC CHIATAI- THÁI

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 15 hạt

HẠT GIỐNG DƯA LEO AROMATIC CHIATAI- THAI

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 2 gram

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI RUỘT CAM ADVANCE THÁI LAN

35,000 ₫

 • Trồng thích hợp khí hậu nắng, trồng quanh năm khu vực Miền Nam 
 • Cây trồng 70-80 ngày thu hoạch, tỷ lệ nẩy mầm cao, kháng bệnh tốt
 • Quy cách: 10 hạt / gói

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI VỎ XANH RUỘT XANH GOLDEN- THÁI LAN

35,000 ₫

 • Trồng thích hợp khí hậu nắng, trồng quanh năm khu vực Miền Nam 
 • Cây trồng 70-80 ngày thu hoạch, tỷ lệ nẩy mầm cao, kháng bệnh tốt
 • Quy cách: 30 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI HAMI TA215 KNOWN YOU - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Trồng thích hợp khí hậu nắng, trồng quanh năm khu vực Miền Nam 
 • Cây trồng 70-80 ngày thu hoạch, tỷ lệ nẩy mầm cao, kháng bệnh tốt
 • Quy cách: 5 hạt / gói , trái nặng 1.7-2.5kg