KẸP GIỮ MÀNG KHUNG VÒM , SET 10 CÁI

  • DT0107

- Dùng để kẹp giữ đình hình cho khung vòm phủ màng che

- Quy cách: 10cái / set

- Sản phẩm: Daim - Japan

 

50,000

- Dùng để kẹp giữ đình hình cho khung vòm phủ màng che

- Quy cách: 10cái / set

- Sản phẩm: Daim - Japan

Dùng kết hợp với các dòng sản phẩm:

1/ KHUNG VÒM TRỒNG RAU ĂN LÁ

2/ LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG HOẶC VẢI KHÔNG DỆT