KHAI ƯƠM 12 LỖ CÓ NẮP ĐẬY

  • SPK282-2

- Chuyên dùng ươm cây , hạn chế giọt mưa bắn làm dập lá cây con yếu ớt 

- Khai ươm gồm nấp che và lỗ thoát hơi nước

35,000

- Chuyên dùng ươm cây , hạn chế giọt mưa bắn làm dập lá cây con yếu ớt 

- Khai ươm gồm nấp che và lỗ thoát hơi nước