KHUNG 120CM- ĐƯỜNG KÍNH 23CM - 2 BỘ

  • DT0238-1
  • Chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu
  • Khung cao 120cm , đường kính 23cm- 4 tầng
180,000
  • Chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu
  • Gồm 2 bộ khung cao 120cm , đường kính 23cm- 4 tầng
  • Sản phẩm: Daim-Japan