KHUNG 180CM-ĐƯỜNG KÍNH 23CM -2 BỘ

  • DT0238-2
  • Chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu
  • Khung cao 180cm , đường kính 23cm- 5 tầng
240,000
  • Chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu
  • Gồm 2 bộ khung cao 180cm , đường kính 23cm- 5 tầng
  • Sản phẩm: Daim-Japan