KHUNG 60CM-ĐƯỜNG KÍNH 18-20-22CM -3 BỘ

  • DT0238
  • Chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu size nhỏ 
  • Gồm 3 khung cao 60cm , đường kính 18-20-22cm
100,000

Chuyên dùng cho các loại cây trồng chậu size nhỏ 

  • Gồm 3 khung cao 60cm , đường kính 18-20-22cm
  • Sản phẩm: Daim-Japan