KHUNG HÌNH QUẠT CAO 120CM

  • DT0077-1
- Kích thước:R30/40/50/60* C120cm, ống phi 8
- Dùng để trang trí sân vườn
- Màu sắc: đen
120,000
- Kích thước:R30/40/50/60* C120cm, ống phi 8
- Dùng để trang trí sân vườn
- Màu sắc: đen