KHUNG HÌNH QUẠT CAO 90CM

  • DT0077
- Kích thước: R30/40/50* C90cm, ống phi 8
- Dùng để trang trí sân vườn
- Màu sắc: đen
105,000
- Kích thước:R30/40/50* C90cm, ống phi 8
- Dùng để trang trí sân vườn
- Màu sắc: đen