KHUNG 120CM-2 VÒNG ĐƯỜNG KÍNH 27- 32CM

  • DT0143-2
  • Khung cao 120cm, gồm 2 vòng đường kính 27cm -32cm 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
147,000
  • Khung cao 120cm, gồm 2 vòng đường kính 27cm -32cm 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
  • Bao gồm: 3 ống 11*120cm ,1 vòng giữ thân cây 27cm, 1 vòng giữ thân cây đường kính 32cm