KHUNG 150CM -3 VÒNG ĐƯỜNG KÍNH 37CM

  • DT0143-3
  • Khung cao 150cm,3 vòng đường kính 37cm 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
190,000
  • Khung cao 150cm, 3 vòng đường kính 37cm
  • Sản phẩm: Daim-Japan
  • Bao gồm: 3 ống 11*150cm ,3 vòng giữ thân cây 37cm