KHUNG TRÒN CAO 90CM - 2 VÒNG ĐƯỜNG KÍNH 27/32CM

  • NH00552

Khung tròn cao 90 cm, ống phi 11, 2 vòng giữ thân cây đường kính 27/32cm

Dùng chống đỡ cho cây trồng chậu

127,000

Khung tròn cao 90 cm, ống phi 11, 2 vòng giữ thân cây đường kính 27/32cm

Dùng chống đỡ cho cây trồng chậu

Bình luận