KHUNG 90CM-2 VÒNG ĐƯỜNG KÍNH 27/32CM

  • NH00552
  • Khung cao 90cm, gồm 2 vòng đường kính 27cm -32cm 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
137,000
  • Khung cao 90cm, gồm 2 vòng đường kính 27cm -32cm 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
  • Bao gồm: 3 ống 11*90cm ,1 vòng giữ thân cây 27cm, 1 vòng giữ thân cây đường kính 32cm