Hiển thị

KHUNG VÒM R50*C50CM, SET 10 CÁI

115,000 ₫

- Khung vòm trồng rau ăn lá Rộng 50*Cao 50cm, set 10 cái
- Quy cách ống phi 8, bên trong là lõi thép bọc nhựa nguyên sinh 100%
- Sản phẩm Daim - Japan

KHUNG VÒM R65*C60CM, SET 10 CÁI

140,000 ₫

- Khung vòm trồng rau ăn lá Rộng 65*Cao 60cm, set 10 cái
- Quy cách ống phi 8, bên trong là lõi thép bọc nhựa nguyên sinh 100%
- Sản phẩm Daim - Japan

KHUNG VÒM R90*C70CM, SET 10 CÁI

170,000 ₫

- Khung vòm trồng rau ăn lá Rộng 90*Cao 70cm, set 10 cái
- Quy cách ống phi 8, bên trong là lõi thép bọc nhựa nguyên sinh 100%
- Sản phẩm Daim - Japan

KHUNG VÒM R110*C90CM, SET 10 CÁI

210,000 ₫

- Khung vòm trồng rau ăn lá Rộng110*Cao 90cm, set 10 cái
- Quy cách ống phi 8, bên trong là lõi thép bọc nhựa nguyên sinh 100%
- Sản phẩm Daim - Japan

KẸP GIỮ MÀNG KHUNG VÒM , SET 10 CÁI

50,000 ₫

- Dùng để kẹp giữ đình hình cho khung vòm phủ màng che

- Quy cách: 10cái / set

- Sản phẩm: Daim - Japan

 

VẢI KHÔNG DỆT TRỒNG RAU ĂN LÁ KT1.8*10.0M

95,000 ₫

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá, KT : 1.35*5.0m
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV
- Sản phẩm Daim - Japan

VẢI KHÔNG DỆT TRỒNG RAU ĂN LÁ KT1.35*5.0M

50,000 ₫

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá, KT:1.35*5.0m

- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

- Sản phẩm Daim - Japan

 

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG 2.0*10.0M

205,000 ₫

- Kích thước khổ lưới 2.0m *10.0m
- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG 2.0*5.0M

110,000 ₫

- Kích thước khổ lưới 2.0m *5.0m

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá

- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

 

MÀNG NYLONG KT 2.0*10.0M

65,000 ₫

- Kích thước khổ  2.0m *10.0m
- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV