LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG 2.0*10.0M

  • DT0207

- Kích thước khổ lưới 2.0m *10.0m
- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

205,000

- Kích thước khổ lưới 2.0m *10.0m
- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV
- Kết hợp với các sản phẩm
1/ KHUNG VÒM TRỒNG RAU ĂN LÁ
2/ KẸP GIỮ MÀNG