LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG 2.0*5.0M

  • DT0208

- Kích thước khổ lưới 2.0m *5.0m

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá

- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

 
110,000

- Kích thước khổ lưới 2.0m *5.0m

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá

- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

- Kết hợp với các sản phẩm

1/ KHUNG VÒM TRỒNG RAU ĂN LÁ

2/ KẸP GIỮ MÀNG