Hiển thị

KẸP GIỮ LƯỚI ỐNG PHI 16 - SET 10 CÁI

70,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ lưới 
  • Kết hợp với ống phi 16

KẸP GIỮ THÂN CÂY PHI 16-20, SET 10 CÁI

100,000 ₫

- Dùng để định hình cho cây phát triển, không bị dập thân
- Quy cách: 10 cái
- Màu sắc: đen
- Sản phẩm: Daim - Japan

 

KẸP GIỮ THÂN CÂY PHI 8-11, SET 10 CÁI

90,000 ₫

- Dùng để định hình cho cây phát triển, không bị dập thân

- Quy cách: 10 cái

- Màu sắc: đen

- Sản phẩm: Daim - Japan

 

 

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 16-SET 3 CÁI

56,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 11-SET 3 CÁI

44,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

 

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 8 SET 3 CÁI

40,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 20*20-SET 5 CÁI

38,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 16*20-SET 5 CÁI

36,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 16*16-SET 5 CÁI

34,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 11*16-SET 5 CÁI

31,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 11*11-SET 5 CÁI

29,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 8*11-SET 5 CÁI

27,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan