Hiển thị
- 12%

KẸP GIỮ LƯỚI ỐNG PHI 16 - SET 10 CÁI

75,000 ₫

85,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ lưới 
  • Kết hợp với ống phi 16

KẸP GIỮ THÂN CÂY PHI 16-20, SET 10 CÁI

105,000 ₫

- Dùng để định hình cho cây phát triển, không bị dập thân
- Quy cách: 10 cái
- Màu sắc: đen
- Sản phẩm: Daim - Japan

 

- 10%

KẸP GIỮ THÂN CÂY PHI 8-11, SET 10 CÁI

95,000 ₫

105,000 ₫

- Dùng để định hình cho cây phát triển, không bị dập thân

- Quy cách: 10 cái

- Màu sắc: đen

- Sản phẩm: Daim - Japan

 

 

- 7%

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 20-SET 3 CÁI

63,000 ₫

68,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 8%

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 16-SET 3 CÁI

59,000 ₫

64,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 8%

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 11-SET 3 CÁI

47,000 ₫

51,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

 

- 7%

KẸP LÀM GIÀN CHỮ A PHI 8 SET 3 CÁI

42,000 ₫

45,000 ₫

- Dùng để làm giàn chữ A , làm giàn cho cây leo
- Quy cách: 3 cái / set
- Sản phẩm: Daim - Japan

- 18%

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 20*20-SET 5 CÁI

46,000 ₫

56,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

- 19%

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 16*20-SET 5 CÁI

43,000 ₫

53,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

- 20%

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 16*16-SET 5 CÁI

40,000 ₫

50,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

- 21%

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 11*16-SET 5 CÁI

37,000 ₫

47,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan

- 23%

KẸP NHỰA LÀM GIÀN PHI 11*11-SET 5 CÁI

34,000 ₫

44,000 ₫

- Kẹp nhựa set 5 cái
- Dùng làm giàn, thẩm my cao, trang trí sân vườn thêm đẹp, thích hợp cho làm giàn cây leo như hoa hồng...
- Sản phẩm Daim -Japan