Hiển thị

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 11*210CM-SET 10 ỐN

263,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển hoặc làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 11*210 cm,set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

- 8%

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI11*180CM-SET 10 ỐNG

230,000 ₫

250,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển hoặc làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 11*180 cm,set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 11*150CM-SET 10 ỐNG

200,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển hoặc làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 11*150 cm,set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 11*120CM-SET 10 ỐNG

168,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển hoặc làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 11*120 cm,set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 11*90CM-SET 10 ỐNG

147,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển hoặc làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 11*90 cm,set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 11*60CM-SET 10 ỐNG

115,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển hoặc làm giàn cho cây leo

- Kích thước : ống phi 11*60 cm,set 10 ống

- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan