Hiển thị

ỐNG LÕI THÉP PHI16*180CM- ĐẦU NỐI-5 ỐNG

200,000 ₫

  • Ống có đầu nối, nối các ống thẳng hàng lại với nhau
  • Kích thước: ống phi 16*1.8m, 
  • Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG LÕI THÉP PHI16*90CM - ĐẦU NỐI -5 ỐNG

125,000 ₫

  • Ống có đầu nối, nối các ống thẳng hàng lại với nhau
  • Kích thước: ống phi 16*90cm
  • Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*240CM-SET 10 ỐNG

390,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 16* 240cm, set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

 

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*210CM-SET 10 ỐNG

360,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 16* 210cm, set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*180CM-SET 10 ỐNG

320,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 16* 180cm, set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*150CM-SET 10 ỐNG

280,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 16*150cm, set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*120CM-SET 10 ỐNG

250,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 16* 120cm, set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*90CM-SET 10 ỐNG

210,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo

- Quy cách: set 10 ống

-Màu sắc: xanh lá

- Sản phẩm: Daim-Japan

 

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 16*60CM-SET 10 ỐNG

160,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Kích thước : ống phi 16*60cm, set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan