Hiển thị

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*270CM-SET 10 ỐNG

500,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*240CM-SET 10 ỐNG

450,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*210CM-SET 10 ỐNG

400,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*180CM-SET 10 ỐNG

360,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*150CM-SET 10 ỐNG

320,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*120CM-SET 10 ỐNG

280,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*90CM-SET 10 ỐNG

250,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo

- Quy cách: set 10 ống

- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan
- Sản phẩm: Daim-Japan