Hiển thị
- 10%

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*60CM-SET 10 ỐNG

220,000 ₫

245,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo

- Quy cách: set 10 ống

- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan
- Sản phẩm: Daim-Japan

- 11%

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*50CM-SET 10 ỐNG

210,000 ₫

235,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo

- Quy cách: set 10 ống

- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*270CM-SET 10 ỐNG

525,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*240CM-SET 10 ỐNG

473,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*210CM-SET 10 ỐNG

420,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

- 4%

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*180CM-SET 10 ỐNG

380,000 ₫

395,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*150CM-SET 10 ỐNG

336,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
- Màu sắc: xanh lá

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*120CM-SET 10 ỐNG

294,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo
- Quy cách: set 10 ống
-Màu sắc: xanh lá
- Sản phẩm: Daim-Japan

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 20*90CM-SET 10 ỐNG

263,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển, làm giàn cho cây leo

- Quy cách: set 10 ống

- Màu sắc: xanh lá, sản phẩm : Daim -Japan
- Sản phẩm: Daim-Japan