Hiển thị

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 8*180CM-SET 10 ỐNG

210,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển
- Thành phần: thép bọc nhựa
- Ống lõi thép bọc nhựa phi 8
- Quy cách: 10 ống / set

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 8*150CM-SET 10 ỐNG

179,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển
- Thành phần: thép bọc nhựa
- Ống lõi thép bọc nhựa phi 8
- Quy cách: 10 ống / set

 

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 8*120CM-SET 10 ỐNG

147,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển
- Thành phần: thép bọc nhựa
- Ống lõi thép bọc nhựa phi 8
- Quy cách: 10 ống / set

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 8*90CM-SET 10 ỐNG

116,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển
- Thành phần: thép bọc nhựa
- Ống lõi thép bọc nhựa phi 8
- Quy cách: 10 ống / set

 

ỐNG THÉP BỌC NHỰA PHI 8 *75CM-SET 10 ỐNG

95,000 ₫

- Dùng làm chống đỡ cho cây phát triển

- Thành phần: thép bọc nhựa

 

- Sản phẩm : Daim -Japan