ỚT ĐÙI GÀ - KNOWN YOU

  • HG0107-2
  • Cây cao chừng 50 -70cm, thích hợp trồng trong chậu
  • Kháng bệnh cao, dễ chăm sóc
  • Thời gian thu hoạch: 90 ngày trở lên
  • Hạt giống chất lượng, tỷ lệ nẩy mầm cao
  • Chúc bạn thành công và sở hữu nhiều giống cây lạ
55,000