Hiển thị

NEEM OIL 100ML

45,000 ₫

  • Chuyên phòng trừ sâu bệnh, bệnh hại
  • Quy cách: 100ml

NANO AHT BẠC ĐỒNG 100ML

47,000 ₫

CHUYÊN :VÀNG LÁ, THỐI RỄ,THÁN THƯ, RỈ SẮT 

 

NANO AHT ĐỒNG TITAN 100ML

32,000 ₫

Chuyên: VÀNG LÁ, THỐI RỄ,THÁN THƯ, RỈ SẮT

SAMIDA 100SL- 100ML

35,000 ₫

- Chuyên phòng ngừa rệp sáp 

SK ENSPRAY 99 - 100ML

22,000 ₫

- Chuyên tri nhện đỏ 

ANVIL 5SC-100ML

40,000 ₫

CHUYÊN TRỊ :PHẤN TRẮNG - ĐỐM ĐEN - RỈ SẮT - VÀNG LÁ - NẤM - NẤM VÒNG - LỞ CỔ RỂ

BÃ TRỪ KIẾN TẬN Ổ BTK - SET 5 GÓI

45,000 ₫

- Thuốc trừ kiến
- Quy cách : 5g/ gói, set 5 gói

THUỐC TRỪ SÂU REASGANT

10,000 ₫

Đặc trị cuốn lá, đục thân

Quy cách: 10ml