Hiển thị
- 22%

HẠT GIỐNG CỦ SẲN- THÁI LAN

35,000 ₫

45,000 ₫

  • Trồng được quanh năm, cây năng suất cao, cho củ to , thu hoạch từ 90 ngày sau khi trồng
  • Quy cách: 25 hạt 

HẠT GIỐNG MƯỚP RẮN ( LẶC LÈ) - CHIA TAI THÁI LAN

35,000 ₫

  • Cây sinh trưởng mạnh, leo giàn
  • Thu hoạch sau 40 ngày trồng
  • Quy cách: 2 gr

HẠT GIỐNG DƯA LEO BAEKJIM - HÀN QUỐC

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 5 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO CHANH- USA

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 20 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO HẠT LÉP KNOWN YOU

55,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 20 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 327 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 306 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO F1 TRÁI DÀI ĐEN HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO F1 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 40 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA LEO 25 HAI MŨI TÊN - THÁI

40,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 70 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA HẠT LÉP KNOWN YOU - THÁI

35,000 ₫

  • Cây trồng quanh năm, thích hợp khí hậu nhiều nắng
  • Quy cách 10 hạt

HẠT GIỐNG DƯA AROMATIC CHIATAI- THÁI

35,000 ₫

- Trồng quanh năm, cây khỏe, kháng bệnh tốt.
- Quy cách: 15 hạt