Hiển thị

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI HAMI TA215 KNOWN YOU - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Trồng thích hợp khí hậu nắng, trồng quanh năm khu vực Miền Nam 
 • Cây trồng 70-80 ngày thu hoạch, tỷ lệ nẩy mầm cao, kháng bệnh tốt
 • Quy cách: 5 hạt / gói , trái nặng 1.7-2.5kg

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI HAMI TA247 KNOWN YOU - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Trồng thích hợp khí hậu nắng, trồng quanh năm khu vực Miền Nam 
 • Cây trồng 70-80 ngày thu hoạch, tỷ lệ nẩy mầm cao, kháng bệnh tốt
 • Quy cách: 5 hạt / gói , trái nặng 1.7-2.5kg

HẠT GIỐNG DƯA LÊ HAI MŨI TÊN ĐỎ - THÁI LAN

40,000 ₫

Sinh trưởng tốt, khả năng kháng bệnh cao 
Thời gian thu hoạch: 57-60 ngày sau khi trồng 
Trọng lượng trái : 1.5-1.7kg
Quy cách: 10 hạt 

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT ĐỎ VỎ VÀNG KNOWN YOU - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 10 hạt / gói

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT ĐỎ VỎ VÀNG ADVANCE - THÁI LAN

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 10 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT ĐỎ VỎ ĐEN ADVANCE- THÁI LAN

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 20 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT ĐỎ VỎ ĐEN CHIATAI- THÁI LAN ( BABY)

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 35 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT ĐỎ CHIATAI- THÁI LAN SỌC ĐẬM

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 15 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT ĐỎ CHIATAI- THÁI LAN

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột  đỏ, cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 15 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA HẤU RUỘT VÀNG TRÁI DÀI CHIATAI- THÁI LAN

35,000 ₫

 • Dưa hấu ruột vàng , cây khánh bệnh cao, trồng quanh năm , thích hợp thời tiết nắng nhiều
 • Thu hoạch từ 2.5 tháng sau khi trồng 
 • Quy cách: 20 hạt / gói 

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI MÚI - THÁI LAN

35,000 ₫

 

 • Trồng quanh năm, khí hậu ấm áp nhiều nắng 
 • Cây sinh trưởng khỏe
 • Quy cách:  35 gr

HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI VỎ VÀNG THÁI LAN

35,000 ₫

 • Trồng quanh năm, khí hậu ấm áp nhiều nắng 
 • Cây sinh trưởng khỏe
 • Quy cách:  1 gr