THANH CHỐNG ĐỠ NGANG 28CM, SET 10 THANH,

  • DT00163
  • Thanh chống đỡ dài 28cm, kết hợp với ống phi 11 
  • Sản phẩm : Daim-Japan
65,000
  • Thanh chống đỡ dài 28cm, kết hợp với ống phi 11 
  • Sản phẩm : Daim-Japan
  • Dùng làm bộ khung trồng chậu, dùng làm giàn cho cây leo.