Hiển thị
- 11%

HÀNG RÀO NHỰA CAO 15CM - 3 MET - TRẮNG

162,000 ₫

182,000 ₫

-Hàng rào nhựa cao 15 cm, dài 3 met

-Sản phẩm Daim-Japan

- 12%

HÀNG RÀO NHỰA CAO 15CM -3 MET - ĐEN

152,000 ₫

172,000 ₫

-Hàng rào nhựa cao 15 cm, dài 3 met

 

-Sản phẩm Daim-Japan

- 6%

HÀNG RÀO NHỰA CAO 22CM- 3 MET - TRẮNG

299,000 ₫

319,000 ₫

Hàng rào nhựa cao 22cm, dài 3 met

- Màu sắc : TRẮNG

-Để chặn đất phân luống

- 6%

HÀNG RÀO NHỰA CAO 22CM -3 MET- ĐEN

289,000 ₫

309,000 ₫

-Hàng rào nhựa cao 22cm, dài 3 met

- Màu sắc : đen

-Để chặn đất phân luống

- 5%

HÀNG RÀO NHỰA CAO 27 CM - 3 MET- TRẮNG

350,000 ₫

370,000 ₫

-Hàng rào nhựa cao 27cm, dài 3 met

- Màu sắc : trắng

-Để chặn đất phân luống

- 6%

HÀNG RÀO NHỰA CAO 27 CM- 3 MET- ĐEN

340,000 ₫

360,000 ₫

-Hàng rào nhựa cao 27cm, dài 3 met

- Màu sắc : đen

-Để chặn đất phân luống

HÌNH NHÂN TRANG TRÍ - MÀU HỒNG

40,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ thân cây và trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
  • Sản phẩm: Daim-Japan

HÌNH NHÂN TRANG TRÍ - MÀU XANH DA TRỜI

40,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ thân cây và trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
  • Sản phẩm: Daim-Japan

HÌNH NHÂN TRANG TRÍ - MÀU XANH LÁ

40,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ thân cây và trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
  • Sản phẩm: Daim-Japan

HÌNH NHÂN TRANG TRÍ - MÀU VÀNG

40,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ thân cây và trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
  • Sản phẩm: Daim-Japan 

HÌNH NHÂN TRANG TRÍ - MÀU ĐỎ

40,000 ₫

  • Chuyên dùng kẹp giữ thân cây và trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
  • Sản phẩm: Daim-Japan
- 6%

CUỘN ĐUỔI CHIM - TREO TRÊN GIÀN

75,000 ₫

80,000 ₫

Khi có nắng lên, dụng cụ phát quang, hạn chế chim chóc phá vườn