VẢI KHÔNG DỆT TRỒNG RAU ĂN LÁ KT1.8*10.0M

  • DT0204

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá, KT : 1.35*5.0m
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV
- Sản phẩm Daim - Japan

95,000

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá, KT : 1.35*5.0m
- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV
- Sản phẩm Daim - Japan
- Kết hợp với các sản phẩm
1/ KHUNG VÒM TRỒNG RAU ĂN LÁ
2/ KẸP GIỮ MÀNG