VẢI KHÔNG DỆT TRỒNG RAU ĂN LÁ KT1.35*5.0M

  • DT0205-2

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá, KT:1.35*5.0m

- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

- Sản phẩm Daim - Japan

 

50,000

- Dùng làm màng phủ , trồng rau ăn lá, KT : 1.35*5.0m

- Hạn chế được côn trùng, sâu bệnh hại xâm nhập vào cây, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV

- Sản phẩm Daim - Japan

- Kết hợp với các sản phẩm

1/ KHUNG VÒM TRỒNG RAU ĂN LÁ

2/ KẸP GIỮ MÀNG