VÒNG GIỮ THÂN CÂY ĐƯỜNG KÍNH 27CM

  • DT0020

- Dùng kết hợp với ống lõi thép bọc nhựa phi 8/11/16 làm bộ khung 

45,000
  • Dùng kết hợp với ống lõi thép bọc nhựa phi 8/11/16 làm bộ khung 
  • Sản phẩm: Daim-Japan
  • Một bộ khung gồm: 3 ống lõi thép bọc nhựa và tối thiểu 2 vòng giữ thân cây