XẺNG XỚI ĐẤT CÁNG ĐEN LƯỠI CAM

  • SPK011-2

- Dùng để xới đât, xúc đất  khi trồng cây, làm vườn, Thành phần thép sơn tĩnh điên, tay cầm bọc nhựa dễ sử dụng

- Sản phẩm chất lượng, thiết yếu khi làm vườn

40,000

- Dùng để xới đât, xúc đất  khi trồng cây, làm vườn, Thành phần thép sơn tĩnh điên, tay cầm bọc nhựa dễ sử dụng

- Sản phẩm chất lượng, thiết yếu khi làm vườn